ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

Hachimitsu Academy เป็นที่รู้จักกันในมาตรฐานของการศึกษาที่เข้มงวด แต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในปีนี้ โดยในครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนชาย โดยมีอัตราส่วน 1:200