ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

ว่าที่เจ้าสาวของผมเป็น "ทานุกิ" ?