ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

ร้านหนังสือฮิมาวาริ เป็นร้านหนังสือ ร้านเก่าๆ เล็กๆ ที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน และเจ้าของร้าน ฮิมาวาริซัง