ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

"กระดิ่งศักดิ์สิทธิ์" เปรียบเป็นตัวแทนพระเจ้า มันจะเลือกเจ้าของด้วยตัวมันเอง และคนผู้นั้นจะต้องเป็นกษัตริย์ของอาณาจักร ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรจะถูกกำหนดด้วยจำนวนกระดิ่ง... เรื่องราวความลับของกระดิ่งในอดีตและปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นเมื่อ "ฮงรยอง" พระราชาแห่งอาณาจักรเมียงจู... อาณาจักรที่ไม่เคยถูกกระดิ่งเลือกเลยสักครั้ง ได้ครอบครองกระดิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งลูก!