ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: ยังไม่จบ

ปีที่ออก: 2018

เรื่องย่อ:

ในดาลดอท, เมืองชนบทที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออก มีผู้คนอยู่สองประเภทอาศัยอยู่ร่วมกัน