ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

ผล งานของผู้เขียนเรื่อง ป้อมบินเย้ยฟ้า Z และ Stone Buster เรื่องกัปตันคิดพิมพ์ออกมาด้วยกัน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นแบบปก 30 บาท ออกมาจนจบ 10 เล่ม ต่อมาจึงมีการพิมพ์ใหม่อีกครั้งปก 40 บาท แต่พิมพ์ออกมาได้เพียง 6 เล่มเท่านั้นแล้วก็หยุดพิมพ์ไป