ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของด็อกเตอร์และหุ่นยนต์ของเขา