ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: ยังไม่จบ

ปีที่ออก: 2019

เรื่องย่อ:

เมื่ออายุครบ 14 ปี จะมีผลึกออกมาจากร่างกายของเรา หรือ ที่เราเรียกว่า วิญญาณเหล็ก แล้ว สัตว์สรรพาวุธก็จะถือกำเนิด สิ่ง่ที่จะเป็นคู่หูเราไปตลอดชีวิต