ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: ยังไม่จบ

ปีที่ออก: 2019

เรื่องย่อ:

ตาลุงนักวิจัย เกิดใหม่เป็นโลลิต่างโลก