ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: ยังไม่จบ

ปีที่ออก: 2019

เรื่องย่อ:

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าชายรูปงาม ถามกระจกวิเศษของเขาว่า "กระจกเอย บอกข้าเทิดใครงามเลิศในปฐพี?" เมื่อกระจกตอบว่า "สโนไวท์" ทำให้เจ้าชายไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่ทันที่ที่กระจกแสดงภาพของหญิงสาวนามว่าสโนไวท์ให้เห็นเท่านั้น...