ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

เรื่องราวอันแสนสดใสของวัยรุ่นของสมาชิกสภานักเรียน ในรั้วโรงเรียนมัธยมปลายปนเปทั้งหน้าที่การงาน การเรียน และ...ความรัก(?) ขอเชิญทุกท่านติดตามชมชีวิตที่มีพลัง(?) ของวัยรุ่นได้ ณ บัดนี้...