ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

เพื่อให้โลกสงบสุขจึงต้องทำการทดสอบความรักและนั้นคือหน้าที่ของโคบายาชิ ฮิโระ...