ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

15 ปีที่แล้ว โลกค้นพบเวทมนตร์และสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในตำนานในอีกมิติหนึ่ง มนุษย์ชาติเรียนรู้ที่จะอัญเชิญและใช้พลังของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ ประเทศ 7 ประเทศทำพันธะสัญญากับ "เทพ" เหล่านั้นทำให้ได้ความจงรักภักดีจากเหล่าเทพเป็นการตอบแทน เหล่าเทพจะเลือกผู้อัญเชิญในวันเกิดครบรอบ14 ปีของด็กๆและมอบ "สติกม่า" ให้ซึ่งเป็นผลให้ โรงเรียนสอน ผู้อัญเชิญ (ซัมมอนเนอร์) และ นักดาบมนตรา (เมจิดเชี่ยนซอร์ดแมน) ถูกจัดตั้งขึ้น ผู้อัญเชิญนั้นต้องเป็นผู้หญิง เหตุผลคือผู้หญิงนั้นมีปริมาณพลังเวท (มานา) มากกว่าผู้ชาย