ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

เป็นเรื่องราวในโรงเรียนเทวโควของพวกคุโรโกะ