ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: ยังไม่จบ

ปีที่ออก: 2019

เรื่องย่อ:

"จากนี้จะเข้าสู่บทเรียนวิชาจริยศาสตร์" "จริยศาสตร์" เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยธรรม ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานทางศีลธรรม แต่กลับเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ แม้ว่าจะเป็นวิชาที่แบกรับความเป็นจริงของชีวิตเอาไว้ก็ตาม เรื่องราวของครูวิชาจริยศาสตร์ ทากะยานางิ ผู้ซึ่งจะใช้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนในคลาส