ชื่ออื่นๆ: -

สถานะ: -

ปีที่ออก: 0

เรื่องย่อ:

สุบารุได้มาอาศัยอยู่กับน้าชายของตัวเอง เนื่องจากต้องรอวันย้ายไปอยู่รร.อื่น